Schůze

Svaz tělesně postižených v ČR, Prostějov,Kostelecká 17 zve své členy na členskou schůzi, konanou dne ...7.11.2017 od 14.oo hod...................
(čl. průkaz s sebou, účast nutná)