Informace pro ZP

Seznam internetových portálů:


- UNO OK - Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje:
  https://www.uno-ok.cz

- NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR: https://nrzp.cz

- INFOPOSEL.CZ: https://www.infoposel.cz

- HELPNET.CZ: https://www.helpnet.cz 

- HELPLES: https://www.helples.cz

- DOBROMYSL.CZ: https://www.dobromysl.cz

- INTERNETPORADNA: https://www.iporadna.cz

- PRVNÍ KROK: www.prvnikrok.cz