Informace o nás

Název: Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okresní organizace

Typ: zapsaný spolek
IČO: 62858602
Bank. spojení: ČSOB, a.s. poštovní spořitelna 153412276/0300
Datum vzniku: 1. 8. 1995


Název: Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace

Typ: zapsaný spolek
IČO: 65762801
Bank. spojení: ČSOB, a.s. poštovní spořitelna 196906751/0300
Datum vzniku: 16. 4. 1996

 

OO STP v ČR, z.s., Prostějov se skládá ze 3 místních organizací:
 -    MO STP Prostějov a okolí
 -    MO STP Němčice nad Hanou
 -    MO STP Ptení

Kdo jsme?

Svaz tělesně postižených v České republice

     zapsaný spolek je sdružení pro všechny tělesně, zdravotně postižené a seniory.
Jsme nestátní nezisková organizace. Podporujeme a hájíme potřeby a zájmy postižených občanů a seniorů.
Po několikaletém působení byl náš svaz zaregistrován 1. srpna 1995 u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VSP/1 – 131/90-R. Na jeho vzniku se podíleli lidé se zdravotním postižením, neboť nebyli spokojeni se způsobem života tělesně postižených v našem městě a jeho okolí.
 

    Hlavním posláním   

    je sdružovat zdravotně postižené a seniory a jejich rodinné příslušníky. Napomáháme a zkvalitňujeme život lidí se zdravotním postižením a seniorů, podporujeme jejich zapojení do společnosti, rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti.

K hlavním činnostem organizace patří zejména provozování půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dále poskytujeme bezplatně poradenství na podporu a pomoc, jež slouží k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Zajišťujeme rekondiční a ozdravné pobyty, přednášky se zdravotní a sociální tématikou, rehabilitační plavání, cvičení, kulturní a poznávací akce.

Svazové organizace jsou finančně odkázány na:
- dotace z veřejných rozpočtů
- účastnické příspěvky
- příspěvky členské základny
- příspěvky na opravu a údržbu pomůcek
- sponzorské darySlužby:
- základní poradenství
- zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
- vzdělávání a přednášky
- rekondiční pobyty s rehabilitací
- plavání a cvičení v městských lázních
- kulturní a poznávací zájezdy
- poukázky na rehabilitace - Skalka

 

Řídíme se organizačními normami STP v ČR, z.s. - stanovy
Stanovy STP v ČR z. s. 12297kb

Centrála (nejvyšší orgán) Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. 
https://www.svaztp.cz.